Teaterseminar

Hvert år i den tredje weekend i november afholder Danmarks Teaterforeninger sit årlige teaterseminar, hvor producenter af voksen- og familieforestillinger præsenterer den kommende sæsons turnéforestillinger for teaterforeningerne og andre arrangører.

En forudsætning for at deltage er, at de pågældende forestillinger er godkendt under Slots- og Kulturstyrelsens Formidlingsordning.

Udover producenternes korte præsentationer på scenen har publikum mulighed for at overvære en halv times uddrag af udvalgte forestillinger på 3 intimscener.

Producenterne kan under hele seminaret desuden træffes ved deres stande, og her har du som arrangør lejlighed til at få en nærmere snak om de enkelte forestillinger, inden du beslutter, hvad du gerne vil indkøbe til den kommende sæson.

Seminaret foregår hvert år et nyt sted i landet. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Teaterforeninger, www.dk-teaterforeninger.dk.