Den Grønne Turneteaterbrochure

Den Grønne Turneteaterbrochure Online afløser den trykte brochure, som udkom sidste gang i sæson 2017-2018.

Alle data, som vises i Den Grønne Turneteaterbrochure Online, stammer fra Teater Register Basen (Tereba). Det er producenterne, der indtaster og opdaterer informationen i databasen.

Alle forestillinger i Den Grønne Turnéteaterbrochure Online er godkendt til en eller flere af Slots- og Kulturstyrelsens støtteordninger.

Med mindre andet er oplyst, er alle priser angivet i danske kroner og eksklusive moms.